Keithley 2110 5½ siffer DMM w/USB and GPIB

Keithley 2110 serien har en uslåelig verdi for produksjon og utvikling, hvor testingeniører, forskere og studenter kan gjennomføre et bredt utvalg av målinger.

Serien er ideell for bruk i manuell, semi-automatisk og automatisk testing av lavkost elektroniske enheter, kretser, moduler, elektriske komponenter, komponenter og halvledere.

Keithley 2110 Series:

2110-240: 5½-digit USB Digital Multimeter (240V)
2110-GPIB-240: 5½-digit USB and GPIB Digital Multimeter (240V)

Produkter