Traksjonsladere

Med tanke på optimal lading og batterilevetid

BENNING likerettere og traksjonsladere er konstruert med tanke på optimal lading og optimal batterilevetid.

Siden det er batteriet som holder trucken i gang, fokuserer ofte brukeren bare på dette, og ikke på ladere. Laderen betraktes ofte kun som et fordyrende og nødvendig onde.

Feil valg av lader/lading av batteriet vil normalt ødelegge batteriet litt etter litt, eller noen ganger også svært raskt. Det er derfor svært viktig å ha klart for seg hvilke ytelser man ønsker seg av batteripakken, både nå og i framtiden. 

Skal batteriet tåle hard eller normal drift?
Har man lang eller kort ladetid til rådighet?
Arbeides det få timer pr. dag eller kjøres det døgnskift?
 
Disse spørsmålene bør være klarlagt før laderen kjøpes.