Sea I/O Trådløse (Modbus TCP) Datainnsamlinssystmer

 

SeaI/O datainnsamlingsmoduler gir kraftig digital, analog og seriell ekspansjon for enhver PC. SeaI/O W modulene kommuniserer via 802.11B og 802.11G trådløse nettverk for monitorering og styring av digitale og analoge enheter hvor kablet nettverk er upraktisk. Sikkerhetskrav er dekket ved kryptering etter de nyeste standardene WPA-TKIP og WPA2-AES. Kompatibilitet med Modbus TCP muliggjør kommunikasjon med Modbus kompatible enheter over et trådløst nettverk.