Nortelco sikrer Bybanens nye terminal på Flesland med branndeteksjonskameraer

– detekterer både brannrisiko og brann
22.06.2017Avinor har et sterkt krav til Bybanens nye terminal på Flesland, som ligger under Avinors nye Terminal 3.

Disse sterke kravene er oppfylt ved å installere 5 branndeteksjonskameraer som dekker både plattformen og vendesporet til vognene. Kameraene detekterer både brannrisiko, ved at temperaturer i området detekteres konstant og ved overskridelse av satt temperaturnivå gir alarm, og brann ved at kameraene kjenner igjen åpne flammer og alarmerer på dette.

Tilsvarende utstyr for branndeteksjon er levert til sikring av verneverdig bebyggelse, gjenvinningsanlegg og båthavn.