Puls- / mønstergeneratorer

 

Puls- / mønstergeneratorer brukes ofte innen karakterisering av materialer og utmerker seg med høy nøyaktighet og mulighetene for å kontrollere parametere  som amplityde, stige- og falltider, pulsbrede og «duty cycle». Generatorene kan fremstå som selvstendige enheter eller moduler i et komplett testsystem for karakterisering eller andre testformål.

Produkter