Kurs og opplæring

Vi arrangerer kurs og seminarer, samt yter konsulenttjenester innen våre fokusområder

EMC kursene tar for seg begreper og definisjoner, prosjektplanlegging, arbeidsmetoder, problemløsning, konstruksjonstips, praktiske eksempler etc. Vi benytter eksterne foredragsholdere med meget solid kompetanse

EMC rådgivning omfatter praktisk assistanse til de deler av konstruksjonsprosessen som kunder ønsker. Dette kan omfatte spesifikasjon, diagnostikk, metodikk og EMC prosjektledelse

  Seminarer inkluderer»gratiskurs» og presentasjoner av utvalgte emner, deriblandt produktserier og aktuelle tekniske emner

 

Produktgrupper