Jording

Med “jord” som brukt i elektriske systemer menes den ledende strukturen som ligger nærmest en elektrisk krets, for eksempel armering eller kabelkanaler i en bygning, metallet i skap og jordplan på kretskort.

For jording mellom kort, for jording fra kort til chassis, for lav impetiv kobling, for jording av kabler, straps.