Europeiske EMC-krav med revisjon 2014/30/EU – 1 dag

Kurset retter seg mot de som har behov for å lære seg EMC-regelverket for CE-merking av et produkt som skal selges i Europa. Det er rettet mot eksempelvis EMC-ansvarlige, prosjektledere og andre beslutningstagere. Selgere og innkjøpere vil også ha stor nytte av kurset, da kursinnholdet gir underlag for kunde- og kravspesifikasjoner.
Legg i handlevogn
NOK 6 650,- eks. mva
Status: Lagerføres

Dato: 13. juni 2017

Formålet med kurset er å gi en forståelse av EMC, hvordan man bør arbeide med EMC problemstillinger, samt å gi en grundig innsikt i de europeiske EMC reglene. Kurset skal gi deltagerne kompetanse til å velge relevante EMC standarder, og til slutt CE merke egne produkter.

Kurset beskriver også direktivene 2004/108/EC (EMC-direktivet) og 2004/104/EC (EMC for kjøretøy).

Kursleder
Lennart Hasselgren, Tek. Lic. Har mange års erfaring innen EMC, særskilt innen elektronikk konstruksjon, simuleringsteknikk og utdannelse. Lennart er teknisk sjef hos EMC Services og har utdannet hundrevis av ingeniører og studenter innen EMC. Lennart er medlem av IEEE EMC Chapter og har forfattet flere artikler innen området.

Kursets innhold
Introduksjon
Støysituasjoner
Begrep og definisjoner
EMC-teknikk/oversikt
EMC-arbeid i prosjekt og bedrift
EMC-direktivet og EU-kommisjonens retningslinjer
Andre direktiv med EMC-krav
EMC- forskriftene med fortolkninger
Andre EMC-relaterte foreskrifter
e-merkning og EMC
Valg av standarder, harmoniserte, generiske, produkt- og prøvningsstandarder
Samsvarserklæring og CE-merke