EMC

Electro Magnetic Compatibility:

EMC – evnen et elektrisk apparat eller system har til å fungere tilfredsstillende i sitt elektromagnetiske miljø, uten å forårsake eller bli påvirket av uakseptable elektromagnetiske forstyrrelser fra annet utstyr.
EMC er ønsket – når man har EMC har man ikke forstyrrelser.

Produktgrupper

Produkter