Dataloggere

Vi tilbyr dataloggere for bruk på labbenken, ute i felt og for industrielle anvendelser. DataTaker tilbyr dataloggere for benkbruk og feltanvendelser, med tilbehør som gjør dem egnet til å stå ute uten tilsyn over lang tid. Dataq tilbyr loggere for laboratorie og industribruk. Flere av dataloggerne kan leveres både som selvstendige og PC avhengige modeller. Produktbredden spenner fra enkle en-kanals modeller til større utbyggbare enheter for titalls kanaler med ulik konfigurasjon.

Produkter