Arbitrære signalgeneratorer

I motsetning til funksjonsgeneratorer, kan arbitrære funksjonsgeneratorer generere en hvilken som helst definert arbitrær kurveform. Kurveformen defineres vanligvis som en serie av punkter (spesifikke spenningsnivåer på bestemte tidspunkter langs kurveformen) og den arbitrære funksjonsgeneratoren kan enten hoppe til disse nivåene eller bruke flere metoder for å interpolere mellom disse nivåene.

Produkter