Spectrum Control/ API Tech – spesialist på EMI-løsninger

Spectrum Control/ API Technologies, spesialist på EMI-løsninger, har en av industriens mest komplette EMI-produktspekter.
07.06.2013

Spectrum Control/ API Technologies, spesialist på EMI-løsninger har en av industriens mest komplette EMI-produktspekter.

EMI-filter for power, for I/O, i barrierer/soner og på kretskort
Induktorer, glass- og resin-filter, SMT-filter, filterplater, filtrerte- og ufiltrerte konnektorer
Power entry- og power line filter, multiseksjonsfilter

 

Defence
Specialty connectors
QPL’d coaxial filters
Military custom power filters
Antenna assemblies
Advanced ceramics
Alternate energy
Film modules
Specialty ceramics
   
Communications
Coaxial interconnects
Commercial custom power filters
Surface mound filters
Antennas
Medical
Coaxial filters & interconnects
Antenna assemblies
Advanced ceramics
Power filter
   
Avionics
Specialty connectors
Coaxial filters & interconnects
Film modules
Custom power filters
Industrial
Advanced ceramics
Coaxial filters & interconnects
Film modules
Specialty connectors & harnessing

 

Å forstå hvordan og hvor potensielle EMI- og andre problemer oppstår i et elektronisk system kan være litt av en utfordring. Optimalisert design for et bredt spekter av nye applikasjoner og markeder, se ny selection guide nedenfor.