80 GHZ DSA8300

Modulært samplingoscilloskop med optiske og elektriske moduler inkl. TDR programvare for S-parametere og impedansanalyse. Tele-/datakom rater opptil 100Gb/s.Software for jitter-, støy-, BER (bitfeil)- og seriell datalink analyse.

Produkter