Rabattprogram på Keithley 4200A parameter analysator/tester

Handle før 29. desember 2017


Spesialkampanje, for kunder innen forskning og undervisning, på Keithley sitt nye 4200-SCS karakteriseringssystem for halvledere, materialer og prosesser. Keithley 4200A er et moderne og meget brukervennlig system, hvor den nye hovedenheten og den nye Clarius programvaren danner kjernen. Se også den nye multi-switch modulen som automatisk kobler mellom I-V og C-V målinger uten omkabling.

  • 40 % rabatt på hovedenhet (modell 4200A-SCS eller 4200A-SCS-ND)
  • 15 % rabatt på moduler og tilbehør
  • Utvidet garantitid til 3 år

Kontakt oss for applikasjonshjelp for valg av system og tilbud på aktuell konfigurasjon!