Branndeteksjonskameraer – generell info

God brannovervåkning = tidligst mulig varsling med både brannrisikovarsling og brannvarsling

Brannrisikovarsling – varsling når temperaturer overstiger en gitt grenseverdi

Brannvarsling – gjenkjennelse av brannflammers bevegelse og som ikke er avhengig av utstrålt temperatur fra flammene

Alarmering skjer gjennom god markering på skjerm av de to alarmtypene (rød farge og gule faste ringer rundt sted med for høy temperatur for brannrisiko og grønne pulserende ringer rundt fl ammer), lydsignaler, SMS-varsling, e-post osv.

Levende bilder fra kamera kan sendes til PC’er, nettbrett og mobiltelefoner, i tillegg til alarmsentral/mottak. Det tas kontinuerlig videoopptak fra kameraene som lagres i ønsket tid. På brannsted kan mobiltelefonkamera brukes til å dokumentere hendelsen og sende levende bilder tilbake til alarmsentral/mottak. Disse lagres også automatisk.

Leverandør av termiske kameraer siden 1985!

Videoer branndeteksjonskameraer

video_eyemax   video_skudeneshavn   video_brannvesen_sor
Eyemax Recycling Shredder Fire   Skudeneshavn 16.10.2014   Test brannkamera Brannvesen Sør

 

Branndeteksjon av

 • Verneverdig bebyggelse
 • Gjenvinningsanlegg
 • Flyplasser/togterminaler
 • Raffinerier
 • Tunneler
 • Båthavner etc

 
Andre typer termiske kameraer for

 • Røykdykking
 • Kjøretøy for tunnelinnsats
 • Politiarbeid
 • Søk og redning
 • Hus, elektriske anlegg, vannrør etc
 • Oljedeteksjon på vann
 • Monitorering av metallproduksjon
 • Produksjonstesting og monitorering etc